Natural Lashes

Termeni și condiții

Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către Creative Media Agency, prin intermediul magazinului virtual naturallashes.ro către cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

În acest document, următorii termeni vor însemna:

Documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice pe site-ul naturallashes.ro, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

Valabilitate

Prezentul contract intră în vigoare la emiterea facturii de către vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind certificatul de garanție emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia.

Extinderea obligațiilor vânzătorului

Vânzătorul își va utiliza cunoștintele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în comandă și va livra bunurile și serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile cumpărătorului.

Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ și sunt documentate sau modificate de către vânzător conform fișelor/site-urilor de prezentare ale producătorilor. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante conform informațiilor primite de la producători, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

Comunicarea cu magazinul se poate face prin adresele menționate la rubrica contact.

Cesionarea și subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Dreptul de proprietate intelectuală și industriala

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum și insemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea Creative Media Agency și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Confidențialitate - Publicitate

Toate planurile, documentele și informațiile de orice natură furnizate de către cumpărător vânzătorului, incluzând fără a limita comanda, vor rămâne în proprietatea vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.

Facturare și plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Riscuri și responsabilități

Livrare — vânzătorul se obligă să expedieze bunurile și serviciile prin curier către cumpărător sau să le predea personal la un punct de lucru înregistrat.

În afară de cazul în care este agreat de vânzător și cumpărător diferit, vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu bunurile și serviciile în momentul predării acestora de societatea de curierat intern cu care vânzătorul colaborează cumpărătorului sau unui reprezentant desemnat al cumpărătorului sau direct către cumpărător sau unui reprezentant desemnat al cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare pe un mediu durabil (tiparit sau e-mail). Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor și serviciile pe teritoriul României.

Acceptare și dreptul la renunțare

Acceptarea va fi făcută atunci când bunurile și serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în comandă. În cazul în care cumpărătorul descoperă că produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci vânzătorul va aduce la conformitate produsele și serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție al comenzii, fără a imputa cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, vânzătorul va respecta prevederile O.U.G. 34/2014 și va aplica politica de returnare. Vânzătorul are dreptul ca atunci când consideră că acțiunile cumpărătorului au fost cu rea intenție să solicite daune interese către cumpărător, în condițiile legislației.

Mărfuri excedentare

Orice mărfuri livrate în exces față de cantitatea prevăzută în comandă pot fi refuzate de către cumpărător în termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

Garanții

Pe lângă orice alte garanții prevăzute de legile aplicabile și detaliate în certificatul de garanție emis de către vânzător sau de un furnizor al vânzătorului, acestea garantează cumpărătorul împotriva oricarei non conformități care poate afecta întreaga sau o parte a bunurilor și serviciilor, cu excepția uzurii normale, pentru o perioadă de 24 luni de la data emiterii facturii de vânzare. Excepție fac produsele consumabile, care nu beneficiază de garanție.

Transferul proprietății

Proprietatea asupra bunurilor și serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului).

În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către vânzător să permită cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conținutul coletelor expediate decât dacă exista un document încheiat de către cumpărător și reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Respectarea legilor și standardelor

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea bunurilor și serviciilor și aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

Preț derizoriu sau caracteristici eronate

Vănzătorul face toate eforturile în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. E posibil ca unele prețuri și/sau caracteristici să fie eronate. În cazul înregistrarii unei comenzi cu un preț derizoriu, vânzătorul are dreptul să anuleze comanda cumpărătorului. În cazul înregistrarii unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, vânzătorul va depune toate eforturile în vederea livrării către cumpărător a unui produs cu caracteristici cât mai apropiate de cele prezentate în site la momentul plasării comenzii. Dacă cumpărătorul nu este de acord cu propunerile vânzătorului, vânzătorul are dreptul să anuleze comanda cumpărătorului.

Încălcare, terminare

Dacă vânzătorul nu execută obligațiile sale, inclusiv în perioada de garanție, cumpărătorul va notifica vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acțiune va fi validat între părți în termen de 3 zile de la notificare. Cumpărătorul poate să anuleze o comandă prin e-mail, înainte ca aceasta să fi fost livrată. În caz contrar, comanda va face obiectul returnării bunurilor.

Forța majoră

Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Legea aplicabilă - Jurisdicția

Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la insțantele judecătorești competente de la sediul vânzătorului.

Prevederi diverse

Dacă una sau mai multe prevederi sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, numitele prevederi nu vor fi aplicate, iar părțile de vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale. Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și conditiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.


Modalități de comandă

Comanda pe site

Utilizarea site-ului Creative Media Agency necesită activarea cookie-urilor în browserul tău.

Alege produsul sau produsele dorite și apasă butonul "Adaugă în coș". Produsul va ajunge în coșul de cumpărături. Pentru vizualizarea produselor alese apasă pe link-ul Coșul de cumpărături disponibil în meniul site-ului. Pentru a trimite comanda apasă pe butonul "Livrare și facturare". Pentru a trimite o comandă trebuie să ne furnizezi datele de facturare necesare finalizării comenzii.

Modificarea unei comenzi

Poți să modifici produsele din comandă sau să adaugi, modifici datele de facturare sau de livrare. Trebuie doar să ne contactezi, iar modificările vor fi operate în timpul programului de lucru.

În cazul anulării unei comenzi achitate cu card online, se trimite automat e-mail de anulare plată către procesatorul plății, iar banii vor ajunge în contul tău în aproximativ 3 zile lucrătoare.

în cazul anulării unei comenzi achitate prin ordin de plată, poți solicita returnarea sumei în contul tău (tot prin transfer bancar) sau îi poți folosi la o viitoare comandă.


Termene de livrare

Disponibilitatea produselor

În stoc — Produsul se află în stocul Creative Media Agency și poate fi achiziționat și livrat în aproximativ 48 de ore. Rezervările din stoc se fac în urma trimiterii comenzii.

Stoc limitat — Produsul se află în stocul Creative Media Agency, dar mai sunt disponibile sub 3 bucăți. Produsul poate fi achiziționat și livrat în aproximativ 48 de ore.

La comandă — Produsul nu este disponibil în stocul Creative Media Agency și te rugăm să ne contactezi pentru a afla disponibilitatea sau termenul de livrare al acestui produs. Termenul mediu de livrare este de 7 zile calendaristice.

Stoc epuizat — Produsul nu este disponibil în stocul Creative Media Agency și te rugăm să ne contactezi pentru a afla disponibilitatea sau termenul de livrare al acestui produs.

Livrarea comenzilor

Comenzile se livrează imediat dacă toate produsele sunt în stocul Creative Media Agency.

Livrarea se face prin curier rapid, iar comanda ajunge în mod normal la destinație în termenul estimat la lansarea comenzii.

Comenzile plătite cu ordin de plată se livrează numai după intrarea sumei în contul Creative Media Agency.


Politica de returnare

Renunțarea la cumpărare

Produsele achiziționate la distanță se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în termen de 14 zile de la denunțarea contractului. Se recomandă utilizarea aceluiași serviciu de transport utilizat pentru recepționarea produselor.

Creative Media Agency va înapoia contravaloarea comenzii în cel mai scurt timp posibil de la primirea produsului returnat. Suma înapoiată nu include cheltuielile de transport, valoarea acestora fiind egală cu dublul taxelor de transport afișate pe site-ul naturallashes.ro în momentul lansării comenzii, valoare la care se adaugă orice alte cheltuieli directe sau indirecte ce țin de expedierea, transportul și/sau returnarea comenzii.

Retur de produse

Poți solicita returul de produse în următoarele cazuri:

Costurile de retur pentru situațiile prezentate mai sus - nu și în cazul renunțării la cumpărare - cad în sarcina magazinului nostru.

Produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original și însoțite de toate accesoriile și documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor duce la refuzarea returului. Orice modificare a stării produselor sau deteriorarea ambalajului original a acestora ce face imposibilă vânzarea produsului, duce automat la aplicarea unei proceduri de returnare supusă unor taxe administrative de readucere a produselor la starea în care au fost livrate; taxele sunt cuprinse între 0 si 50% din valoarea inițiala a produsului. Cuantumul taxei administrative va fi comunicat către client la recepționarea produselor deteriorate/modificate.


Condiții de garanție

Garanția pentru produsele care nu sunt însoțite de un certificat de garanție emis de producător/importator se soluționează de către Creative Media Agency prin înlocuirea sau stornarea produsului defect.

Plata transportului pentru produsele trimise în vederea soluționării garanției revine în responsabilitatea cumpărătorului. Expedierea se va face prin intermediul curierului, iar soluționarea garanției se face în maxim 45 zile calendaristice de la primirea produsului.

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legislația Europeană, O.G. 21/1992, Legea 449/2003 si O.G. 174/2008.

La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte (serial number sau ambalaj), împreună cu accesoriile aferente și copiile de pe factura fiscală și certificatul de garanție. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.

Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substantelor chimice etc.), setări și instalări incorecte, surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcționării echipamentelor, etc. precum și produsele la a căror instalare s-au folosit incorect programele de instalare sau au fost utilizate alte drivere ori programe decât cele originale. Instalarea sau punerea în funcțiune a produselor de către persoane neautorizate duc la pierderea garanției.

Garanția pentru produsele însoțite de un certificat de garanție emis de producător/importator se soluționează în centrele menționate și în condițiile specificate în acest document. Pentru acordarea garanției este necesar să păstrați certificatul de garanție în original.

Departamentul tehnic Creative Media Agency poate fi contactat folosind datele de contact prezentate în pagina de contact.

Termenul de garanție este din momentul livrării produselor, conform datei menționate în factura fiscală.

În cazul în care solicitarea de acordare a garanției este nejustificată (produs funcțional), solicitantul va achita taxele de transport tur-retur pentru produse și eventuale costuri de diagnosticare (stabilite de unitatea de service).

Operațiunile de service efectuate în perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate. Aceste documente devin parte integrantă din Certificatul de Garanție. Perioada de garanție se prelungește cu intervalul în care produsele s-au aflat în service.

Produsele ieșite din perioada de garanție sau cele care nu se încadrează în termenii și condițiile generale de acordare a garanției nu intră sub incidența celor 15 zile de soluționare, termenul fiind de minim 30 zile de la data intrării în service.

Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 60 de zile de la finalizarea operațiunilor vor fi declarate abandonate și predate centrelor de colectare.